TISKOVÁ ZPRÁVA: BEZPEČNÉ SLAPY A ORLÍK PRO PLAVCE A REKREANTY!

Tisková zpráva, 20.5.2004

Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera dnes zveřejnilo hlavní nedostatky vyhlášky, která upravuje provoz motorových člunů. Za alarmující považují členové sdružení zejména skutečnost, že motorové čluny mohou v letní sezóně jezdit i na těch nejnavštěvovanějších vodních nádržích bez omezení rychlosti.

Blíží se letní sezóna a na Slapské nádrži mohou i nadále jezdit motorové čluny i v nejužším místě neomezenou rychlostí. Rekreují se zde přitom desetitisíce občanů a riziko střetu rychlých motorových člunů s plavcem, kanoistou nebo surfařem je vysoké.

Dagmar Altmanová, předsedkyně Sdružení pro ochranu přírody a krajiny, vysvětluje: „Neomezená rychlost motorových člunů je sice podle vyhlášky podmíněna souhlasem Ministerstva dopravy ČR, ale praxe je taková, že kdo předloží platné doklady k plavidlu, souhlas získá. Proto se ani policie nesnaží oprávnění kontrolovat.“

Pavel Filka doplňuje: „V nejužším úseku Slapské nádrže je 12 koupališť a pláží, 13 rekreačních středisek, 6 rekreačních osad, 8 hotelů a řada turistických ubytoven a kempinků a jezdí se sem v letních měsících rekreovat desítky tisíc návštěvníků.“

Členové sdružení proto vyzývají ministra dopravy Šimonovského, aby závažné nedostatky (1) ve vyhlášce č. 241 ze dne 10. června 2002 „o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě“ a ve výkladu Státní plavební správy (ostatně vydané tímto orgánem bez oprávnění) co nejrychleji odstranil.

Kontakt : Kateřina Závadová
tel. 233 343 886; 602 68 99 64

sopk(n)slapskejezero.cz

http://www.slapskejezero.cz/

Poznámka :

(1) Hlavní nedostatky vyhlášky:

a) V příloze 2. odst. 3. vyhlášky MD č. 241 ze dne 10. června 2002 se uvádí, že v úseku „od říčního km 105 (Živohošť) po říční km 128 (Vestec) a od říčního km 159 (Orlík/Vlt.- Ždákovský most) po říční km 193 (Rejsíkov) je umožněna plavba neomezenou rychlostí za podmínky souhlasu MDS.“
Souhlas fakticky získá každý, kdo předloží platné doklady k plavidlu.

b) § 4 odst. 1 zmiňované vyhlášky také stanoví, že „ plavba plavidel určených pro plavbu v kluzu a provoz vodních skútrů umožňuje jen v období od 15. září do 15. června v době od 9 do 19 hodin.“ Termín „plavidla určená pro plavbu v kluzu“ není však nikde definován, a nemůže být pochyb o tom, že je ve vyhlášce použit zcela záměrně, aby umožnil její účelový výklad. Podle usnesení vlády z 22. 5. 2002 (usnesení č. 515, z 15 přítomných 11 pro, 1 proti) mělo totiž ve vyhlášce být respektováno stanovisko MŽP tak, aby se letní výluka vztahovala na motorové skútry a sportovní motorové čluny. Výklad Státní plavební správy (která není oprávněna vykládat vyhlášky) však uvádí, že „za plavidlo určené pro plavbu v kluzu se považuje plavidlo plující téměř výhradně v kluzu i při minimálních rychlostech (např.závodní kluzák, vznášedlo)“. Vzhledem k tomu, že toto stanovisko bylo i Poříční policií akceptováno, omezení se podle tohoto výkladu nevztahuje na sportovní motorové čluny, které jsou plavby v kluzu samozřejmě schopny a jezdí i v letní sezóně. Vládní usnesení tak není naplněno.