PŘÍRODA SLAPSKÉHO JEZERA

Krajina Středního Povltaví má mimořádný půvab zejména svou pahorkatinou, která je základem krásných panoramatických pohledů na zalesněné vršky. Přitom je i na dálku patrno, jak se mezi nimi vine Slapské jezero v trase meandrů původního toku Vltavy. Střídání zalesněných vršků s loukami a poli dává krajině mimořádně krásnou barevnou harmonii a to různou v plném slunci, pod deštivými mraky nebo v ranním mlžném oparu. Nejkrásnější pohledy jsou ovšem z vrcholků skalních srázů na březích jezera, nebo jednotlivých kopců.
Kdo chce přehlédnout celé Střední Povltaví, měl vystoupit na rozhlednu na Veselém kopci u obce Mokrsko, která se stala po celé naší zemi známá bojem proti nebezpečí těžby zlata. Kopec Veselý je totiž horou, ve které se skrývá čtyřicetitunový zlatý poklad. Ovšem, aby ho bylo možno získat, bylo by nutno tento Veselý kopec, tedy asi 50 mil. tun odtěžit, rozemlít na pudr a loužit kyanidem. Co by to udělalo s tou krásnou krajinou, si stěží někdo dovede představit i ve srovnání se severočeským hororem měsíční krajiny.
Nejvyšším bodem Středního Povltaví je kopec Čihadlo, vysoký 528 m.n.m. a proti hladině jezera, které je ve výši 270 m.n.m. je vyšší o 258 m.