OTEVŘENÝ DOPIS Ministr dopravy a spojů Ing. Milan Šimonovský

Vážený pane ministře!

9. srpna 2004

 

Podle zprávy ČTK došlo na Mělnicku dne 8. srpna ke smrtelnému zranění plavce při jeho střetu s motorovým člunem. K této tragické události je třeba uvést následující fakta:

1.   Podmínky provozu plavidel se spalovacími motory na vodních plochách v ČR upravuje vyhláška MDS ČR ze dne 10. června 2002. O pojetí této vyhlášky probíhal ostrý střet mezi tehdejším ministrem dopravy a spojů a ministrem životního prostředí. Protože prakticky ničím neomezený provoz motorových plavidel v hustě využívaných rekreačních oblastech byl nepřijatelný pro MŽP, musela se nakonec obsahem vyhlášky zabývat i vláda. Vláda tehdy jednoznačně podpořila (usnesení č. 515, z 15 přítomných 11 pro, 1 proti) stanovisko MŽP a v tomto smyslu uložila vyhlášku dopracovat. Bezpečí letních rekreantů má v dopracovaném znění zajistit především paragraf 4, odst. 1, podle kterého je v letním období zakázána plavba motorových plavidel určených pro plavbu v kluzu a motorových skútrů.
2.   Brzy se ale ukázalo, že zákaz plavby rychlých motorových člunů v letním období není třeba brát příliš vážně. Text vyhlášky sice formálně splňoval vládní usnesení, o její dodatečný a podstatně změkčený výklad se však postarali úředníci MDS v součinnosti se Státní plavební správou a jejich instrukcemi se řídí i Poříční policie. Tento výklad vytváří stav, kdy například v rekreační oblasti Slapy – Orlík se v letní sezoně mezi plavci prakticky bez omezení prohánějí rychlé motorové čluny a policie, v souladu s instrukcemi „shora“ nezasahuje. Jde tedy o výklad, kterým je fakticky zmařeno vládní usnesení. Je současně evidentní, že takto neoprávněně změkčené chápání vyhlášky se běžně uplatňovalo i na místě nedělní tragedie.
3.   Záměry silných lobby, kterým maximální uvolnění plavby vyhovuje, velmi dobře analyzoval senátor D. Kroupa ve svém vystoupení na schůzi Senátu dne 11.12.2003.
4.  Na nedostatky vyhlášky samotné i na velmi tragické důsledky, které z jejího výkladu mohou vyplynout, jste byl vícekrát s dostatečným předstihem velmi důrazně upozorněn. Byla Vám doručena Petice občanů adresovaná Petičnímu výboru Senátu, žádost o novelu vyhlášky Vám byla zaslána ministrem MŽP L. Ambrozkem, byla Vám doručena naléhavá žádost ombudsmana ČR JUDr O. Motejla, několik senátorů u Vás osobně a opakovaně intervenovalo. Výsledek? Prostě nula. Tím, že jste neučinil nic, jste i Vy svým dílem, pane ministře, přispěl k nedělní tragedii.

Vážený pane ministře, učiníte něco teď, nebo budeme jen společně čekat na další tragedii?
Jste si vůbec vědom své odpovědnosti?

Za Sdružení pro ochranu krajiny a přírody v oblasti Slapského jezera:

RNDr. Dagmar Altmanová, předsedkyně sdružení SOPK
Matúškova 799, 149 00 Praha 4

Petr Závada, CSc.
zavada(n)fzu.cz
2 660 526 64