ARCHIV DO ROKU 2007

 

3. 10. 2006

A. V posledních dvou letech dochází na hladině Slapského jezera k naprosto nebývalému výskytu sinic a řas. Naši členové sledují vodu ve Slapském jezeře od roku 1960, ale takové znečištění nebylo dosud nikdy zaznamenáno. Letos bylo znemožněno koupání již od začátku srpna. Jedná se přitom o rekreační oblast…

Celý článek >

1. 10. 2006

V roce 2006 byla provedena novelizace vyhlášky č. 241/2002 Sb. o regulaci provozu plavidel se spalovacími motory, která se podstatným způsobem dotýká rekreační oblasti Slapy – Orlík. Naše Sdružení již od vydání této vyhlášky v roce 2002 (původní znění vyhlášky 241/2002) usilovalo o její změnu a významně přispělo…

Celý článek >

10. 11. 2005

Vážený pane řediteli,
V Praze, 10. listopadu 2005
dovolte, abychom Vám poděkovali za zaslání textu návrhu novely vyhlášky č. 241/2002 Sb. a současně Vám k němu sdělili naše připomínky…

Celý článek >

10. 6. 2005

Vážený pane řediteli,
především dovolte, abychom Vám poděkovali za dopis (č.j. 203/2005-230-VPL/2) v němž nás informujete o přípravě variantního návrhu věcného řešení novely vyhlášky č. 241/2002 Sb. S tímto návrhem jsme se současně seznámili na webových stránkách MD a velmi kladně oceňujeme záměr získat pro vypracování…

Celý článek >

1. 2. 2005

v dopise (č.j. 430/2004-230-VPL/4) adresovaném našemu Sdružení a podepsaném ředitelem odboru plavby a vodních cest panem ing. O. Jaškem jsme byli informováni, jaká opatření MD připravuje jako reakci na zprávu vydanou Veřejným ochráncem práv JUDr. O. Motejlem k uplatňování…

Celý článek >

9. 8. 2004

Podle zprávy ČTK došlo na Mělnicku dne 8. srpna ke smrtelnému zranění plavce při jeho střetu s motorovým člunem. K této tragické události je třeba uvést následující fakta:
1. Podmínky provozu plavidel se spalovacími motory na vodních plochách v ČR…

Celý článek >

20. 5. 2004

Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera dnes zveřejnilo hlavní nedostatky vyhlášky, která upravuje provoz motorových člunů. Za alarmující považují členové sdružení zejména skutečnost, že motorové čluny mohou v letní sezóně jezdit i na těch nejnavštěvovanějších vodních…

Celý článek >

11. 12. 2003

Jsme u bodu “Vodní zákon” a otevírám obecnou rozpravu.
Senátor Daniel Kroupa : Děkuji, pane předsedající. Paní senátorky, páni senátoři, předpokládám, že už jste si všichni zvykli na to, že Senát je komorou, která naslouchá hlasu veřejnosti, zabývá se podáními občanů a zejména peticemi. Je tedy mojí povinností jako místopředsedy petičního…

Celý článek >

21. 11. 2003

Dovolujeme se obrátit na Vás, námi volené zástupce, s následující žádostí. V nejbližším období se bude ve sněmovně projednávat v třetím čtení novela zákona o vnitrozemské plavbě č.114/1995. Dle našeho názoru je třeba využít této příležitosti a v zákoně opravit formulace, které uzákoňují zjevnou nepravdu a jak…

Celý článek >

28. 3. 2003

My, občané, kteří máme rádi náš kraj kolem řeky Vltavy, se tímto obracíme ve smyslu zákona č. 85/1990 na Senát Parlamentu České republiky s žádostí o pomoc při ochraně životního prostředí na Slapské nádrži a v jejím okolí. Dovolujeme si požádat Senát ČR, aby se zasadil o následující nezbytné legislativní změny…

Celý článek >

23. 5. 2002

Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera bylo založeno 11. května 1995 jako pokračovatel Ekologické komise Družstva pro rekreační bydlení. Toto družstvo je hlavním sponzorem sdružení. Sdružení má v současné době 68 členů. Předsedkyní je RNDr. Dagmar Altmanová, místopředsedou…

Celý článek >